Zgłoś szkodę                               Zgłoś szkodę
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org
Co to jest szkoda osobowa komunikacyjna ?
Co to jest i jaki daje skutek określenie uszczerbku na zdrowiu ?
Świadczenia z tytułu szkody osobowej
Kto jest uprawniony do występowania z roszczeniem ze szkody osobowej ?
Jakie służą poszkodowanemu świadczenia w przypadku szkody osobowej ?
Jak prawidłowo wyliczyć wysokość zadośćuczynienia w przypadku szkody osobowej?
Utracone korzyści, które mógłby poszkodowany osiągnąć gdyby nie doszło do wypadku.
Jakie są skutki gdy poszkodowany przyczynia się do powstania szkody ?
Przykładowe orzecznictwo sądów powszechnych jeśli chodzi o maksymalne wysokości przyznawanych przez sądy zadośćuczynień ?
Kiedy ma miejsce przedawnienie roszczeń?
Co to jest stosowne odszkodowanie i komu służy (wypadek śmiertelny) ?
Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia po śmierci najbliższego członka rodziny (wypadek śmiertelny) ?
Przykładowe orzecznictwo sądowe w sprawach o zadośćuczynienie po śmierci najbliższego członka rodziny (wypadek śmiertelny) ?
Kiedy zakład ubezpieczeń może domagać się zwrotu wypłaconych kwot tytułem szkody osobowej, kiedy ma miejsce regres od sprawcy?
Szkoda osobowa na terytorium Polski. Sprawca wypadku - obcokrajowiec. Do kogo zwrócić się po odszkodowanie ?
Szkoda osobowa na terenie Unii Europejskiej. Sprawca wypadku - obcokrajowiec. Do kogo mam zwrócić się po odszkodowanie ?Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej